Om

Rosersbergs Redovisningsbyrå AB är det lilla företaget med mycket kompetens. Vi vill att kunden ska känna sig i trygga händer hos oss och kunna koncentrera sig på det som de kan bäst. Kunden skall kunna känna sig förvissad om att lagar och regler följs genom att redovisningen sker enligt god redovisningssed. Företagaren skall också kunna få rättvisande underlag samt analyser för att ta rätt beslut baserat på siffrorna i sina verksamheter.

Företagets ägare Monica Duganoff har en gedigen erfarenhet i branschen då hon sedan 1986 har jobbat på en redovisningsbyrå. Under året 1993 startade Monica Rosersbergs Redovisningsbyrå som till en början var ett Handelsbolag. Monica har sedan 2006 då auktorisationen startade varit Auktoriserad Redovisningskonsult och kan därför vara ditt stöd och bollplank i ditt företag.

Under året 1999 ombildades Handelsbolaget och blev det aktiebolag som det är idag och under samma år anställdes Maria Carlsson som sedan 2009 varit Auktoriserad Redovisningskonsult.

Under sommaren 2017 anställdes Alexander Duganoff och har sedan dess arbetat som redovisningskonsult hos oss.

Vi anser att det är viktigt att hela tiden vidareutbilda oss och gå kurser för att kunna ge våra kunder den bästa servicen och de bästa råden. 

Kontakta gärna oss så skräddarsyr vi den bästa lösningen för ditt företag.